دانشجو

نام و نام خانوادگی

محمد سهرابی

شهر

بهشهر

اساتید

نام و نام خانوادگی

محمد سهرابی

موضوع تدریس

زبان انگلیسی

سابقه تدریس

-سوپروایزر آکادمی زبان اندیشه
-مدرس ترمیک و مکالمه آموزشگاه زبان سروش
-مدرس ترمیک و مکالمه آموزشگاه زبان آریانا
-مدرس ترمیک و مکالمه آموزشگاه زبان شهدای بادله
-مدرس کنکوری و تقویتی آموزشگاه علمی دخترانه پاستور
-مدرس کنکوری و تقویتی آموزشگاه علمی پسرانه دارالفنون
-مدرس آنلاین بسیاری از سایت های آموزشی داخلی و خارجی

-مترجم کتاب و مقالات
-مترجم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-مترجم شرکت ها و اداره ها
-مترجم آنلاین و همزمان همایش ها و کنگره های بین المللی
-مترجم آنلاین بسیاری از سایت های دخلی و خارجی

-مولف کتاب “کدینگ 504 واژه ضروری زبان انگلیسی”
-مولف کتاب “ضرب المثل های انگلیسی به همراه معادل فارسی”
-مبتکر پکیج مکالمه موضوعی 6 ماهه
-مبتکر پکیج کنکوری
-نویسنده چندین مقاله

-بازیگر تبلیغات انگلیسی
-گوینده اخبار انگلیسی رادیو
-برگزار کننده همایش کنکوری در تمامی نقاط کشور

-مسلط به زبان های انگلیسی،عربی و فرانسه